V teh dneh je prišlo do dveh pomembnih prireditev: v Velikovcu sva s Feldnerjem iniciirala spominsko komemoracijo v spomin na padle v obrambni bojih, tako borce za severno mejo in tudi za koroške borce za enotnost Koroške. "Padli so v veri v svojo domovino" je...

Na velikovškem pokopališču je bil v tridesetih letih urejeno grobišče za v plebiscitnih bojih padle. Dvanajst grobov spominja na padle borce za severno mejo oziroma za državo SHS, deloma so imensko znani, deloma pa neznani in štirje grobovi so namenjeni koroškim borcem za nedeljivo deželo. S...

Evropska komisija je zavrnila državljansko pobudo FUEV-a glede urejevanja manjšinske zaščite v Evropski uniji. To je za poznavalce povsem jasno. Za normativno manjšinsko zaščito je v Evropi namreč prostojen Svet Evrope, ki je konec osemdesetih letih izdal dve konvenciji, namreč Okvirno konvencijo za zaščito narodnih manjšin...

Ponavadi je tako, da kapital preko določenih strank uveljavlja svoj vpliv v državi in družbi. Največkrat so to konzervativne, krščanske stranke. Na drugi strani pa delojemalci preko socialdemokratskih in levih strank uveljavljajo svoje interese. V Italiji je to spremenil Silvio Berlusconi, medijski taycoon in bogataš tako,...

Pretekli petek sta se pomerila oba celovška nogometna kluba SAK in Austria Klagenfurt. Oba igrata v regionalni ligi. Iz preteklih desetletij mi je še v spominu, do kakih grdih in rasističnih izgredov je prišlo, ko je SAK nastopal na posameznih koroških igriščih. Tokrat je prišlo probljižno...

Dunajski Center avstrijskih manjšin je predal predsednici parlamenta že pred leti izdelan osnutek novega manjšisnkega zakona, da bi parlament imel po volitvah že na voljo osnutek za razpravo o novih manjšinskih zaščitnih standardih. Osnutek postavlja manjšinske pravice v rang ustavnega zakona, ki naj bi veljal...

Nekaj je res: evforija glede evropskega integracijskega proces je polegla. Grška, španska, portugalska in irska finančna kriza, kreganje evrospkih elit glede razreševanja te krize je prispevalo k temu, da navadni ljudje v EU ne vidijo več nekaj pozitivnega, temveč kvečjemu kako nujno zlo. Dejstva pa govorijo...

Eines ist wahr: die Euphorie bezüglich des europäischen Integrationsprozesses hat sich gelegt. Die griechische, spanische, portugiesische und irische Wirtschafts- und Finanzkrise und der Streit der europäischen Eliten bezüglich der möglichen Lösungen haben dazu beigetragen, dass die einfachen Menschen in der EU nicht mehr etwas Positives, sondern...

V Železni Kapli gradijo nov šolski Center in zaradi tega je pred meseci občinski svet sprejel načelen sklep, da bo ukinil ljudski šoli v Lepeni in na Obirskem. Zdaj se je zataknilo, ker se starši ne strinjajo z zaprtjem na Obirskem in je tudi župan...