Organizacija

Uvod

Zveza slovenskih organizacij (ZSO) je bila ustanovljena 25. marca 1955 kot naslednica Demokratične fronte delovnega ljudstva. Je zbirna in nadstrankarska narodnopolitična organizacija koroških Slovencev z liberalno usmeritvijo. V ZSO so včlanjene organizacije in posamezniki.

FILM: Zgodovina Zveze slovenskih organizacij ob 50-letnici:

Dosedanji predsedniki: – dr. Franci Zwitter, 1955−1982 – DI Feliks Wieser, 1982−1992 – dr. Marjan Sturm, M.E.S 1992−2019, Manuel Jug  2019-

Odbori ZSO, izvoljeni na občnem zboru 23. februarja 2019:

Izvršni odbor

Manuel Jug, predsednik
Ana Blatnik, podpredsednica
Dr. Gustav Brumnik, podpredsednik
Dr. Valentin Sima, podpredsednik
Trude Wieser-Moschitz, tajnica
Willi Ošina, blagajničar

Nadzorni odbor

Andrej Einspieler
Dr. Marjan Sturm, MES
Marko Trampusch

Upravni odbor

Stanko Hanin
Matej Kežar
Mojca Koletnik
Gregor Krištof
Mag.a Milena Lipuš-Hartmann
Dr. Janko Malle
Dr. Mirko Messner
Gerlinde Nadrag-Blajs
KR Hanzi Ogris
Dr. Filip Ogris-Martič
Mitja Rovšek, MBA
Franci Sadolšek
Mag. Tevži Seher
Mag. Martin Urbajs
Franci Wieser
Peter Wieser