Organizacija


Zveza slovenskih organizacij (ZSO) je bila ustanovljena 25. marca 1955 kot naslednica Demokratične fronte delovnega ljudstva. Je zbirna in nadstrankarska narodnopolitična organizacija koroških Slovencev z liberalno usmeritvijo. V ZSO so včlanjene organizacije in posamezniki.

Dosedanji predsedniki: – dr. Franci Zwitter, 1955−1982 – DI Feliks Wieser, 1982−1992 – dr. Marjan Sturm, M.E.S 1992−2019, Manuel Jug  2019-

Predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem

Manuel Jug je bil januarja 2016 prvič izvoljen v Upravni odbor Zveze slovenskih organizacij na Koroškem. Na občnem zboru, 23. februarja 2019 je bil izvoljen s 85,4% večine za novega predsednika ZSO. S to izvolitvijo je nasledil dolgoletnega predsednika dr. Marjana Sturma.
Manuel Jug se je rodil 7. avgusta 1997, živi v občini Sele in študira nemščino ter matematiko s pedagoško usmeritvijo na Celovški alpsko-jadranski univerzi. Leta 2016 je opravil zrelostni izpit na Dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu.
Poleg tega je Manuel Jug član sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja. V letu 2019 je predsedoval temu gremiju. Pri državnozborskih volitvah leta 2017 je kandidiral na listi Socialnih demokratov (SPÖ).
19. novembra 2022 je Manuel Jug ponovno kandidiral za predsednika ZSO in bil izvoljen s 95,3% večine za predsednika.

Odbori ZSO, izvoljeni na občnem zboru 19. novembra 2022:

Izvršni odbor

Manuel Jug, predsednik
Mag. Augustine Gasser, podpredsednica
Dr. Gustav Brumnik, podpredsednik
Dr. Valentin Sima, podpredsednik
Trude Wieser-Moschitz, tajnica
Willi Ošina, blagajničar

Nadzorni odbor

Andrej Einspieler
Mitja Rovšek, MBA
Marko Trampusch

Upravni odbor

Ana Blatnik
Stanko Hanin
Fabian Hribernig
Dipl.-inž. Matej Kežar
Mojca Koletnik
Gregor Krištof
Dr. Janko Malle
Dr. Mirko Messner
Gerlinde Nadrag-Blajs
KR Hanzi Ogris
Dr. Filip Ogris-Martič
Dipl.-inž. Nikolaj Orasche
Emanuel Polanšek
Franci Sadolšek
Dr. Franc Serajnik
Fabian Smolnik, BA
Mag. Martin Urbajs
Eda Velik
Franci Wieser

FILM: Zgodovina Zveze slovenskih organizacij ob 50-letnici: