Organizacija
Zveza slovenskih organizacij (ZSO) je bila ustanovljena 25. marca 1955 kot naslednica Demokratične fronte delovnega ljudstva. Je zbirna in nadstrankarska narodnopolitična organizacija koroških Slovencev z liberalno usmeritvijo. V ZSO so včlanjene organizacije in posamezniki.

Dosedanji predsedniki: – dr. Franci Zwitter, 1955−1982 – DI Feliks Wieser, 1982−1992 – dr. Marjan Sturm, M.E.S 1992−2019, Manuel Jug  2019-

Predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem

Manuel Jug je bil januarja 2016 prvič izvoljen v Upravni odbor Zveze slovenskih organizacij na Koroškem. Na občnem zboru, 23. februarja 2019 je bil izvoljen s 85,4% večine za novega predsednika ZSO. S to izvolitvijo je nasledil dolgoletnega predsednika dr. Marjana Sturma.
Manuel Jug se je rodil 7. avgusta 1997, živi v občini Sele in študira nemščino ter matematiko s pedagoško usmeritvijo na Celovški alpsko-jadranski univerzi. Leta 2016 je opravil zrelostni izpit na Dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu.
Poleg tega je Manuel Jug član sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja. V letu 2019 je predsedoval temu gremiju. Pri državnozborskih volitvah leta 2017 je kandidiral na listi Socialnih demokratov (SPÖ).

Odbori ZSO, izvoljeni na občnem zboru 23. februarja 2019:

Izvršni odbor

Manuel Jug, predsednik
Ana Blatnik, podpredsednica
Dr. Gustav Brumnik, podpredsednik
Dr. Valentin Sima, podpredsednik
Trude Wieser-Moschitz, tajnica
Willi Ošina, blagajničar

Nadzorni odbor

Andrej Einspieler
Dr. Marjan Sturm, MES
Marko Trampusch

Upravni odbor

Stanko Hanin
Matej Kežar
Mojca Koletnik
Gregor Krištof
Mag.a Milena Lipuš-Hartmann
Dr. Janko Malle
Dr. Mirko Messner
Gerlinde Nadrag-Blajs
KR Hanzi Ogris
Dr. Filip Ogris-Martič
Mitja Rovšek, MBA
Franci Sadolšek
Mag. Tevži Seher
Mag. Martin Urbajs
Franci Wieser
Peter Wieser

FILM: Zgodovina Zveze slovenskih organizacij ob 50-letnici: