normativno manjšinsko zaščito urejuje Svet Evrope

Evropska komisija je zavrnila državljansko pobudo FUEV-a glede urejevanja manjšinske zaščite v Evropski uniji.
To je za poznavalce povsem jasno. Za normativno manjšinsko zaščito je v Evropi namreč prostojen Svet Evrope, ki je konec osemdesetih letih izdal dve konvenciji, namreč Okvirno konvencijo za zaščito narodnih manjšin in Evropsko listino manjšinskih in regionalnih jezikov. V tem okviru Svet Evrope periodično kontrolira posamezne države-članice, ki so ratificirale ti dve konvenciji, glede uveljavljanja manjšinskih pravic. Naslednja instanca za zaščito manjšinskih pravic je OVSE (Organizacija varnosti in sigurnosti v Evropi) , ki ima tudi visokega komisarja za manjšine, ki urejuje preteče ali pa že izbruhnjene manjšinske konflikte.
Ni razlogov za razburjanje.
P.S. Da je predsednica parlamenta peticijo dunajskega centra predala odboru za peticije je tudi jasno in pravilno. Notranjedržavno so vprašanja manjšinskega varstva seveda tudi v kompetenci parlamenta. Usoda peticije pa bo odvisna od volilnega izida oziroma od nove vlade in njenih tozadevnih ambicij.