Zveza slovenskih žena

Zveza slovenskih žena

Predhodnica današnje organizacije je bil pomladi leta 1943 ustanovljeni odbor Antifašistične fronte žena, ki so ga oblikovale slovenske ženske iz Železne Kaple in okolice. ZSŽ pomaga slovenskim ženskam, da bi dosegle enakopravnost na vseh področjih družbenega življenja. Ukvarja se z vprašanji predšolske vzgoje in zdravstva, prireja izlete, se trudi za prijave k dvojezičnemu pouku, organizira predavanja, seminarje in tečaje. Posveča se narodnostni problematiki, obenem pa splošni situaciji žensk v družbi. Vsako leto prireja proslavo za mednarodni dan žensk 8. marca, redno se vkljčcuje v delo naprednih ženskih organizacij v prostoru Alpe-Jadran, vzdržuje stike z referatom državnega sekretariata za ženska vprašanja v Avstriji, z govornicami žensk v raznih strankah in gibanjih ter z uradom za zensko politiko pri vladi R. Slovenije.

Izvršni odbor Zveze slovenskih žena:
Predsednica: Mag.a Daniela Topar, urednica, Škofiče/Schiefling am Wörthersee

1. Podpredsednica: Mag.a Julija Schellander-Obid, samostojna prevajalka, Celovec/Klagenfurt am Wörthersee

Podpredsednica: Mojca Koletnik, delavka, Pliberk/Bleiburg

Tajnica:Trude Wieser-Moschitz, upokojenka, Bilčovs/Ludmannsdorf

Namestnica tajnice: Eda Velik, upokojenka, Celovec/Klagenfurt am Wörthersee

Blagajničarka: Martina Weinfurtner, nameščenka, Radiše/Radsberg

Namestnica blagajničarka: Andrea Metschina, nameščenka, Bilčovs/Ludmannsdorf

Preglednici računov: Vida Obid, upokojenka, Vasja vas/Lassendorf

Dora Kupper, upokojenka, Kotmara vas/Köttmannsdorf