Slovensko šolsko društvo

Sodobni vgojno-izobraževalni center
http://www.mladinskidom.at/

Slovensko šolsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1908. Vodi in upravlja Mladinski dom v Celovcu in zasebne dvojezične vrtce v Celovcu, Škofičah in Šentprimožu, z namenom, da podpira in pospešuje predšolsko, šolsko, pošolsko in izvenšolsko vzgojo in izobraževanje med slovensko narodno skupnostjo na Koroškem.

Lega:
Šentpetrska četrt; v neposredni bližini Zvezne gimnazije za Slovence, Zvezne Dvojezične trgovske akademije in Javne dvojezične ljudske šole. Ugodne mestne avtobusne zveze z drugimi  šolami in izobraževalnimi ustanovami v Celovcu.
Ponudba:
polna oskrba s prenočiščem (v eno- do troposteljnih sobah s prho in straniščem)
najem sobe (za študente in vajence)
popoldanska oskrba s kosilom in (po potrebi) z večerjo,
sporadična opoldanska oskrba med do- in popoldanskim poukom in sporadična popoldanska oskrba
dobro zgrajena infrastruktura za učno in prostočasno dejavnost (učilnice, velika telovadnica, jedilnica s centralno kuhinjo, klubski prostor, sejna soba, računalniška soba s štirimi priključki na internet, lepo urejena zunanja igrišča idr.)
Za strokovno pomoč pri učenju, organizirani prostočasnih dejavnosti, reševanju vsakdanjih konfliktov in problemov skrbijo izkušene vzgojiteljice / izkušeni vzgojitelji.

V objektu MLADINSKI DOM se danes nahajajo še:
Slovenska študijska knjižnica z nad 1.200 člani in okoli 100.000 knjigami;
Dvoskupinsko varstvo ABCČ za šolarje dvojezične ljudske šole (40 mest), s skupno infrastrukturo (kuhinja, gimnastični prostor, telovadnica, igrišča idr.);
Slovenski znanstveni inštitut;
www.glasbenasola.at Sedež in tajništvo Slovenske  glasbene šole na Koroškem;
Oddelek Glasbene šole (preko 100 šolarjev);
Športni center, sedež Košarkarškega kluba »KOŠ« z rednimi treningi in prvenstvenimi igrami. Center uporabljajo tudi drugi klubi in moštva. Center ima vsa potrebna dovoljenja, da funkcionira tudi kot kulturna dvorana.Vrtci

VRTEC »SONCE« − Celovec
Naslov: 9020 Celovec/Klagenfurt, Mikschallee 4, tel. 0463-35651-25, faks: 0463-35651-11,
e-mail: vrtec.celovec@mladinskidom.at ,
spletna stran: www.mladinskidom.at/slo/vrtec-slo.htm

VRTEC »MINKA« − Škofiče
9535 Škofice/Schiefling, Paprače/Farrendorf 55, tel.: 04274-4351,
e-mail: vrtec.skofice@itsymbiose.at
spletna stran: www.mladinskidom.at/slo/vrtec-slo.htm

VRTEC »PIKA« − Šentprimož
9123 Šentprimož/St. Primus 45, tel.: 04239-2839,
e-mail: vrtec.sentprimoz@itsymbiose.at,
spletna stran: www.mladinskidom.at/slo/vrtec-slo.htm

V vseh treh vrtcih je za predšolske otroke na razpolago 100 mest. Moderni jezikovno-pedagoški koncept, ki zagotavlja otrokom primerno dvojezično vzgojo, za katerega so prejeli tudi evropski žig za inovativne jezikovne projekte, posebno skrbna predšolska vzgoja in razne dodatne ponudbe zagotavljajo polno zasedenost vrtcev.