Mladinski dom

Sodobni vzgojno-izobraževalni center

Slovensko šolsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1908. Vodi in upravlja Mladinski dom v Celovcu in zasebne dvojezične vrtce v Celovcu, Škofičah in Šentprimožu, z namenom, da podpira in pospešuje predšolsko, šolsko, pošolsko in izvenšolsko vzgojo in izobraževanje med slovensko narodno skupnostjo na Koroškem.

Lega:

Šentpetrska četrt (Mikschallee 4, Celovec); v neposredni bližini Zvezne gimnazije za Slovence, Zvezne Dvojezične trgovske akademije in Javne dvojezične ljudske šole. Ugodne mestne avtobusne zveze z drugimi  šolami in izobraževalnimi ustanovami v Celovcu.

Ponudba

 • polna oskrba s prenočiščem (v eno- ali dvoposteljnih sobah s prho in straniščem)
 • najem sobe (za študente in vajence)
 • popoldanska oskrba s kosilom in (po potrebi) z večerjo
 • sporadična opoldanska oskrba (kosilo)
 • sodobna infrastruktura za učne in prostočasne dejavnosti – učilnice, kabineti z računalniki,
 • računalniška soba, telovadnica, zunanja igrišča, klubski prostor-predavalnica, sejna soba, seminarska soba, trimkabinet, brezžično omrežje.
 • za strokovno pomoč pri učenju, pri dodatnih tečajih nemščine, pri organizirani prostočasni dejavnosti, pri reševanju vsakdanjih konfliktov in problemov skrbijo izkušene vzgojiteljice in izkušeni vzgojitelji.
 • v poletnih počitnicah je namenjen tudi za goste (prenočišče z zajtrkom, za večje skupine pa po predhodnem dogovoru pripravimo tudi kosilo in/ali večerjo). Bogata infrastruktura (glej slikovno gradivo) omogoča razne, predvsem izobraževalne, mladinske in športno pripravljalne prireditve in tabore.
 

V objektu se nahajajo tudi:

   • Slovenska študijska knjižnica z več kot 1200 člani in preko 145.000 knjigami;
   • Dvoskupinski Vrtec “Sonce (50 mest);
   • Štiriskupinsko Varstvo ABCČ za šolarje dvojezične ljudske šole (80 mest);
   • Slovenski znanstveni inštitut z bogatim arhivom;
   • Slovenska glasbena šola dežele Koroške, oddelek “Mladinski dom” (120 šolarjev);
   • Pisarna Volbankove ustanove
   • Športni center in sedež Košarkarskega kluba “KOŠ” z rednimi treningi in prvenstvenimi igrami (tega se poslužujejo tudi drugi klubi in moštva, center pa pravtako služi kot večnamenska dvorana).

Vrtci

V vseh treh vrtcih je za predšolske otroke na razpolago 100 mest. Moderni jezikovno-pedagoški koncept, ki zagotavlja otrokom primerno dvojezično vzgojo, za katerega so prejeli tudi evropski žig za inovativne jezikovne projekte, posebno skrbna predšolska vzgoja in razne dodatne ponudbe zagotavljajo polno zasedenost vrtcev.