feldner/sturm: nova pobuda ob praznovanju plebiscita

Na velikovškem pokopališču je bil v tridesetih letih urejeno grobišče za v plebiscitnih bojih padle. Dvanajst grobov spominja na padle borce za severno mejo oziroma za državo SHS, deloma so imensko znani, deloma pa neznani in štirje grobovi so namenjeni koroškim borcem za nedeljivo deželo.
S Feldnerjem sva zdaj iniciirala pobudo, da bi se okoli plebiscitnih slavij na velikovškem pokopališču spomnili padlih na obeh straneh. V ta namen sva povabila k sodelovanju tudi Zvezo borcev generala majstra iz Slovenije. Skupaj naj bi položili venec, ki naj bi nosil sledeči napis v dveh jezikih: “V spomin na padle na obeh straneh” in “Umrli so v veri v svojo domovino”. Na posameznih grobovih bomo prižgali po eno svečo. O pobudi sva informirala že deželnega glavarja, NSKS, SKS in številne druge organizacije, ki načeloma podpirajo to pobudo. V duhu sprave naj bi govorili Feldner kot predstavnik večine in Koroškega hajmatdinsta, ki je v teh letih vodil propagando za avstrijsko stran, predstavnik društva generala majstra iz Slovenije in jaz kot predstavnik manjšine, in nečak strica-duhovnika, ki je bil tedaj v Velikovcu provizorični ravnatelj slovenske gimnazije in je moral po plebiscitu zapustiti deželo.
Po več kot 90-ih letih je čas, da začrtamo novo stran v odnosih med večino in manjšino ter Koroško in Slovenijo. Nemci in Francozi so to že zmogli kar kmalu po drugi svetovni vojni…