Olimpijske igre v Sočiju so v polnem teku. Avstrijci so spet uspešni, pravtako tudi Slovenci in seveda drugi. Ko poslušam poročila o Sočiju je opaziti določeno kritičnost do Rusije in Putina. V ospredju poročanja so kršenja človekovih pravic, zasledovanje homoseksualcev in menda nedokončana dela na...

Po kompromisu v vprašanju dvojezične topografije in sprejetja memoranduma leta 2011, je odvetnik Rudi Vouk sprožil postopek pred ustavnim sodiščem in označil rešitev kot protiustavno in v nasprotju z mednarodnim pravom. Ustavno sodišče je hitro reagiralo in pritožbo zavrnilo in vse elemente tega kompromisa potrdilo...

Pred več kot 10 leti je avstrijskqa konferenca za urejevanje prostora (Österreichische Raumordnungskonferenz) objavila študijo, v kateri prognosticira bodoči razvoj dežele Koroške do leta 2050. V študiji pridejo avtorji do zaključka, da bo število prebivalstva dramatično nazadovalo, bo zelo staro in gospodarski razvoj se bo...

Leta 2005 so združeni narodi razglasili 27.1. (osvoboditev Avšvica) za dan spomina na holokavst. Holokavst pomeni industrijsko ubijanje ljudi in genocid na židovkim narodom. Okoli 7 milijonov judov je bilo umorjenih za časa hitlerjevega režima. Antijudaizem pa gre še veliko dlje, a o tem kdaj...

Im Jahre 2005 haben die Vereinten Nationen den 27 Jänner (Befreiungstag von Ausschwitz) zum Holocaust-Gedenktag erklärt. Holocaust bedeutet industrielle Vernichtung sowie Genozid an den Juden. Über 7 Millionen Juden sind dabei vom Naziregime umgebracht worden. Der Antijudaismus geht aber noch weiter zurück, aber darüber einmal...

Na pariški konferenci 1949 so razpravljali zunanji ministri o avstrijski državni pogodbi in seveda tudi o členu 7. Pred sejo zunanjih ministrov je avstrijski zunani minister 19.7.1949 poročal ministrskemu svetu, torej avstrijski vladi sledeče in predlagal, da Avstrija sprejme državno pogodbo in tudi člen 7,...

Hannelore Burger „Der Engel der Geschichte wird über mich geflogen sein. Seine Flügel werden einen Schatten auf das Lagergelände geworfen haben. Ich habe sein entsetztes Antlitz im Halbdunkel nicht sehen können, nur kurz geglaubt, einen Flügelschlag gehört zu haben, einen Windstoß in seinen Engelsflügeln vernommen zu...

Rojen je bil v Lobniku pri Železni Kapli na avstrijskem Koroškem. Očeta so v času druge svetovne vojne mobilizirali v nemško vojsko, mater so mu, ko je bil star komaj šest let, odpeljali orožniki iz Železne Kaple, ker jim je preoblečenim v partizane, postregla kruh....

Poslanka Neosov Angelika Mlinar je vložila zakonski osnutek v katerem zahteva razširitev zakona o finansiranju privatnih katoliških šol tudi na privatne šole narodnih skupin v Avstriji. Pravtako zahteva tudi finansiranje dodatnih stroškev (Sachaufwand) za te privatne šole. Kaj se skriva za to pobudo? Slovenska manjšina na...

Že večkrat sem govoril o eni značilnosti slovenske manjšinske politike, namreč politike vse ali pa nič. Nazadnje sem o tem govoril na srečanju manjšinskih organizacij v Trstu. Govoril sem o tem, da je ena naših značilnosti v politiki koncept "vse ali nič". Naj navedem nekaj primerov: 1....