Mladi rod

Mladi rod

Društvo Mladi rod izdaja četrtletno jezikovno revijo za pouk slovenščine na ljudskih in glavnih šolah ter na nižji stopnji gimnazij.

Spletna stran: http://www.mladirod.at