evropa-mirovni projekt

Nekaj je res: evforija glede evropskega integracijskega proces je polegla. Grška, španska, portugalska in irska finančna kriza, kreganje evrospkih elit glede razreševanja te krize je prispevalo k temu, da navadni ljudje v EU ne vidijo več nekaj pozitivnega, temveč kvečjemu kako nujno zlo.
Dejstva pa govorijo nekaj drugega:
1. Še nikoli v zgodovini Evrope mirovna faza ni trajala tako dolgo kot po letu 1945 do danes.
2. Prvič v zgodovini Evrope je, da trenutna gospodarska in finančna kriza (še) ni povzročila vojne.
3. Če pogledamo gospodarsko in socialno situacijo v Evropi in jo primerjamo z drugimi predeli v svetu, lahko ugotovimo, da posamezniku v Evropi, kjub velikim razlikam, še vedno gre bolje kot marsikjer drugje.
4. Zaradi sirske vojne je že več kot dva milijona ljudi na begu. To je tako, kot da bi vsi prebivalci R Slovenije bili na begu! Da o ostalih kriznih žariščih sploh ne govorim.
5. Kljub vsem problemom, nedostatkom in krizam: v Evropi smo še vedno na sončni strani sveta.