Publikacije

V tej rubriki objavljamo znanstvene in poljudnoznanstvene razprave, ki se tičejo manjšinskega varstva.

_______________________________________________________________________________________________________

Govori ob svečani otvoritvi spomenika v Velikovcu “Denkmal der Namen”, 6. 10. 2021NACIONALNO VPRAŠANJE NA KOROŠKEM V 20. STOLETJU
Delni projekt: Nacionalni konflikt;
Področje: Razmerje znotraj slovenske manjšine iz vidika Zveze slovenskih organizacij