Ker izhajam iz prepričanja, da se samopodoba koroških Slovencev gradi in potrjuje z jezikom, se ob koncu leta sprašujem, ali smo pri tem uspešni, in kaj nas ovira, da nismo bolj prodorni, bolj produktivni ali pa morda bolj prepričljivi. Za malodušje sicer ni pravega razloga,...

Bernhard Perchinig Statement zur Enquete „Reform des Volksgruppenrechts“, Wien, Bundeskanzleramt, 3.12.2009 Vom Gründervater der modernen Soziologie, Max Weber, stammt eine der ersten Definitionen von Ethnizität, die diese als Erbe der völkischen Ursprungsmythen der deutschen Romantik versteht und scharf mit dem Rationalitäts- und Leistungsprinzip der Moderne kontrastiert. Weber unterscheidet...

Pred leti so tista slovenska kulturna in prosvetna društva, ki so zaradi nacionalsocializma utrpela materialno in drugačno škodo, pri avstrijskem fondu za popravo krivic žrtvam nacionalsocializma zaprosila za (finančno) odškodnino. Slovenci vemo, da so nacisti na Koroškem številnim slovenskim društvom uničili prireditvene dvorane, knjižnice, arhive,...

[:de]Sehr verehrte Gäste! Liebe Freunde! Ich freue mich, Sie alle zur heutigen Verleihung des Vinzenz Rizzi-Preises begrüßen zu dürfen. Mein besonderer Gruß gilt dem Preisträger und allen zahlreich erschienen aktiven Kulturarbeitern aus dem unmittelbaren Betätigungsfeld des UNIKUMS, ich grüße im Namen der Veranstalter auch alle zahlreich erschienenen...

[:de]Liebe Preisträger, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dragi nagrajenci, spoštovane gospe in gospodje! Wenn eine Nicht-Kärntnerin wie ich die Laudatio zur Verleihung des Vinzenz-Rizzi-Preises halten darf, so muss sie sich erst einmal über den Namenspatron dieses Preises informieren. Und eine solche Vorbereitung lohnt sich, denn man...

Štiri leta so kulturne ustanove lahko brezplačno uporabljale prostore v celovškem »Artecielu«. Slovenci smo tamzadnja leta pripravili Prešernovo proslavo, uprizorili pa smo tudi nekaj svojih gledaliških predstav. Te, vsaj za gledališče neprimerne prostore, so imenovali »Freie Bühne Kärnten«. S koncem letošnjega leta bo tovrstnega dogajanja v...

Za koroško kulturno ozračje so spodbude, s katerimi celovški Univerzitetni kulturni center UNIKUM spreminja njegovo podobo, prav osvežujoče. Brez UNIKUMA bi ostali brez navidezno simpatičnega, pa vendar globoko kritičnega pogleda na koroško kulturo, umanjkalo bi vse tisto, kar je v kulturi težko doseči: biti inovativen...

Še dobro, da se med vsakoletno kulturno jesenjo ne prepuščamo »kulturnemu životarjenju« ob medijsko razvpiti in populistični zabavi, ki nastaja predvsem z namenom prikrivanja pravih konfliktov. Ker je danes uradna medijska pozornost vse bolj usmerjena v tovrstno obliko tržne kulturne produkcije, je težko uveljavljati drugačne...

Europahaus Klagenfurt An die Kärntner Konsensgruppe Sehr geehrte Herren! Mit dem "Verfassungspreis 2009", der im Dezember verlieghen wird, erntet die Kärntner Konsensgrupope nach dem "Europäischen Bürgerpreis" und dem "Kulturpreis der Stadt Villach" nun zum dritten Mal die Früchte ihrer Beispiel gebenden Anregungen in Form einer hohen Auszeichnung. Dazu möchten...

Der Zentralvernad slowenischer Organisationen hat eine Sitzung des Koordinationsausschusses der Kärntner Slowenen einberufen um aktuelle Fragen zu beraten. Gestern kam die Absage des Rates der Kärntner Slowenen mit folgender Begründung: Sehr geehrte Damen und Herren! Der Rat der Kärntner Slowenen behandelte die letzten Ereignisse und Aktivitäten des Obmannes...