Strokovno pedagoško združenje

Strokovno pedagoško združenje

Ustanovljeno leta 1984 kot združenje pedagoških delavk in delavcev, ki so zaposleni na gimnazijah, glavnih šolah, v domovih, vrtcih in na ljudskih šolah. Društvo zbira informacije o stanju dvojezičnega oziroma slovenskega pouka, opozarja šolsko oblast na nepravilnosti, nezakonitosti in morebitne negativne pojave v zvezi z dvojezičnim šolstvom; goji stike s profesorskim zborom na Zvezni gimnaziji za Slovence, s pedagogi na drugih srednjih in višjih šolah, na pedagoški akademiji, s šolskimi nadzorniki, z odgovornimi pri pedagoškem inštitutu in z vzgojnim kadrom v vrtcih in domovih in si prizadeva za sodelovanje predvsem v prid boljši jezikovni izobrazbi; spremlja politične dogodke šolske vsebine, prireja informacijske sestanke z nemško govorečimi kolegi in jim skuša približati dvojezično šolstvo, goji stike z dvojezičnimi pedagogi iz Porabja, na Madžarskem in iz Italije ter iz Slovenije, skrbi pa tudi za družabnost med kolegicami in kolegi iz vseh krajev Koroške. Od junija 1996 naprej izdaja četrtletnik SOVA.

Spletna stran: www.sova.at