Štiri leta so kulturne ustanove lahko brezplačno uporabljale prostore v celovškem »Artecielu«. Slovenci smo tamzadnja leta pripravili Prešernovo proslavo, uprizorili pa smo tudi nekaj svojih gledaliških predstav. Te, vsaj za gledališče neprimerne prostore, so imenovali »Freie Bühne Kärnten«. S koncem letošnjega leta bo tovrstnega dogajanja v...

Za koroško kulturno ozračje so spodbude, s katerimi celovški Univerzitetni kulturni center UNIKUM spreminja njegovo podobo, prav osvežujoče. Brez UNIKUMA bi ostali brez navidezno simpatičnega, pa vendar globoko kritičnega pogleda na koroško kulturo, umanjkalo bi vse tisto, kar je v kulturi težko doseči: biti inovativen...

Še dobro, da se med vsakoletno kulturno jesenjo ne prepuščamo »kulturnemu životarjenju« ob medijsko razvpiti in populistični zabavi, ki nastaja predvsem z namenom prikrivanja pravih konfliktov. Ker je danes uradna medijska pozornost vse bolj usmerjena v tovrstno obliko tržne kulturne produkcije, je težko uveljavljati drugačne...

V kakšnem obsegu posamezne avstrijske politične stranke cenijo kulturo, je med drugim razvidno tudi iz deleža državnega proračuna, ki ji ga namenijo v obdobju svojega vladanja. V drugi avstrijski republiki je v času Bruna Kreiskega prišlo do pomembnega reza: pregrade med visoko in popularno kulturo...

Gledališke masovke, kakršnji je letošnji Švejk, ki ga uprizarja Katoliško kulturno društvo v Vogrčah, so lahko prava poslastica za poletno kulturno sezono. Vogrjanom je to letos docela uspelo. Komedijantsko je predstava prepričala, vsaj imajo ponavadi prav amaterske skupine svoje ljube težave s komedijami. V Vogrčah...

Medtem ko smo prošnje za finančne podpore v letu 2009 v Slovenijo poslali že meseca decembra, pa v januarju pripravljamo prošnje za finančno podporo s strani Avstrije. Na Urad zveznega kanclerja jih moramo oddati do 30. januarja. Tako eni kot drugi financerji bodo podprli predvsem...

Legendarni slovenski mislec in kulturni politik Josip Vidmar se je v svojem najpomembnejšemdelu »Kulturni problem slovenstva« zavzemal za slovensko nacionalno samobitnost. Narodno zavest je opredeljeval kot kulturno zavest, ki jo s svojimi možnostmi mnogovrstnega umetniškega izražanja najizraziteje oblikuje gledališče. O koroških Slovencih je dejal, da...

Vsakoletni Tamburaški festival v Centru k&k v Šentjanžu v Rožu je postal festival, na katerem se srečajo tamburaške skupine iz vseKoroške. Edini množični festival tovrstne glasbe je, ki nudi vsem udeležencem možnost, da ne ostajajo samo pri vsakoletnih tradicionalnih kontaktih, ampak festival nakazuje tudi smernice,...

Nova dvojezična kulturna taberna v Celovcu V Celovcu smo že dalj časa pogrešali dvojezično kulturno taberno, kakršna je bila nekoč tista »pri Joklnu«. Po dolgem iskanju se je neumorni kulturni delavec in gastronom Raimund Spöck ustavil v celovški Badgasse 7, prav tam, kjer je včasih obratoval...