V soboto, 19.09.2020 sta se v Globasnici srečala predsednika državnih zborov Republike Avstrije in Republike Slovenije, gospod Wolfgang Sobotka ter gospod Igor Zorčič s predstavniki/predstavnicami slovenske narodne skupnosti ter s predstavniki/predstavnicami južnokoroške regije. Sledil je še skupni obisk Peršmanovega muzeja, kjer sta se predsednika poklonila...

Matevž Wieser, rojen v Slovenjem Plajberku, odraščal je na Šošlnovi kmetiji, vse svoje poklicno življenje in največji del svojega prostega časa je namenil športu in slovenski gimnazijski mladini.  Matevž Wieser je pa znan tudi kot zelo politično angažiran človek in kot tak je bil včlanjen...

RIZZIJEVO NAGRADO 2020 za vzorne iniciative v prid medkulturnemu sodelovanju bo prejel Radio Agora Radio Agora, edini nekomercialni radio na Koroškem, se je uveljavil kot svobodni radio in postal stalni in pomembni del javne koroške medijske oskrbe, pri čemer je treba posebej poudariti, da zastopa...

14. 9. 2020 se z novim šolskim letom za dijake, dijakinje, študente in študentke spet odpira Mladinski dom v Celovcu. Mladinski dom bo tudi v tem šolskem letu polno zaseden (110 dijakov, 6 študentov). Mladinski dom nudi tudi popoldansko oskrbo otrok, kjer pa bo 20...

Konec julija 2020 se je Emanuel Polanšek v svojem komentarju poslovil kot dolgoletni glavni urednik Novic z vprašanjem „Od jeseni naprej mirnejši dnevi za ladjico Novice?“ . 17 let je vodil Novice v zelo težavnih, dostikrat eksistenco ogrožajočih časih. Zveza slovenskih organizacij se mu za...

Predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Manuel Jug in predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik sta podala skupno tiskovno izjavo o sklepu žitrajskega in šentjakobškega občinskega odbora glede postavitve dodatnih dvojezičnih krajevnih tabel. V Žitari vasi je občinski svet v petek s 15...

Ob 100. obletnici plebiscita si koroški Slovenci prizadevajo za nov zakon o narodnih skupnostih. Predlog zakona je zdaj v medkoalicijskem usklajevanju. Prispevek: Dnevnik na RTV Slo, dne 17. 7. 2020, od 22:16 minute dalje. ...