Z VILINO DO BOLJŠEGA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA

[:de]Sprachbildung und Sprachförderung sind zentrale Themen der Jugenderziehung, denn Sprache ist der Schlüssel zum Bildungserfolg. Das gilt insbesondere für die Förderung der slowenischen Sprache in Kärnten.
Was VILINAS Angebote zum Erlernen der slowenischen Sprache und zur Verbesserung der Slowenisch-Kenntnisse unverwechselbar und einzigartig macht, sind die Workshops, die an Schulen und in Kulturvereinen stattfinden und den Kindern die Möglichkeit bieten, die slowenische Sprache spielerisch zu erlernen.
Die Workshops sind ein gelungenes und erprobtes Beispiel, dass Kinder Kunst und Kultur verstehen, sie interpretieren und mit Spaß lernen können. Förderung der Vorstellungskraft und der Kreativität der Kinder wie auch Auseinandersetzung mit Sprache, Spielen, Tanz und audio-visuellen Mitteln stehen im Vordergrund.
Die Sprachworkshops werden auf Slowenisch durchgeführt und sind für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet.
Mehr Informationen: http://www.vilina.eu
Tel.: 00386 (0) 51 430 976
00386 (0) 41 492 752
info@vilina.eu[:SL]

Vilina, Center za izobraževanje in kvaliteto bivanja iz Dobje vasi pri Ravnah na Koroškem, ki jo vodita Simona Javornik Ristič in Aljoša Ristič, za otroke z obeh strani »meje« že od leta 2009 pripravlja različne delavnice, igralne, pevske in plesne urice. Ker je njun glavni cilj izboljšanje znanja slovenskega jezika na igriv in zabaven način, jima pri tem pomaga maskota, vila Vilina. Nagajiva in skuštrana vila otrokom pripoveduje bolj ali manj strašne zgodbe, jih uči peti in plesati, še najraje pa pripoveduje pravljice pesnika in pisatelja Marjana Pungartnika.

Vilinina zunajšolska ponudba v času trajanja pouka:

  • Vsakomesečne 45-minutne delavnice, namenjene občasnemu stiku s knjižno slovenščino;
  • Dve dveurni delavnici letno, namenjeni izpopolnjevanju znanja knjižne slovenščine;
  • Tridnevne delavnice, namenjene poglobljenemu stiku otrok s knjižno slovenščino.

Vilinin način dela:

  • Komunikacija v slovenskem jeziku s skeči, z igrami z lutkami, igrami vlog;
  • Učenje s pomočjo avdio-vizualnega gradiva;
  • Učenje jezika ob spoznavanju koroške kulturne dediščine – iger, pesmi, plesov ter šeg in navad;
  • Učenje pisanja, branja in izgovorjave slovenskih besed s slikovnim gradivom in z miselnimi vzorci.

Več informacij: http://www.vilina.eu

Telefon: 00 386 (0)51 430 976; 00 386 (0)41 492 752

E-naslov: info@vilina.eu

[:]