le inteligentni regionalni razvoj ima prepsektive…

Pred več kot 10 leti je avstrijskqa konferenca za urejevanje prostora (Österreichische Raumordnungskonferenz) objavila študijo, v kateri prognosticira bodoči razvoj dežele Koroške do leta 2050. V študiji pridejo avtorji do zaključka, da bo število prebivalstva dramatično nazadovalo, bo zelo staro in gospodarski razvoj se bo odvijal več ali manj v okolici Celovca in Beljaka. Brain drain (beg možganov) bo zelo velik.
Pred kratkim sem govoril z lastnikom šole za vozniška dovoljenja (Fahrschule). Tožil je nad gospodarsko situacijo in konkurenčnim pritiskom v svoji branži. Nazadnje je ugotovil, da je pač situacija zaradi tega tako dramatična, ker je bilo na Koroškem pred več kot desetimi leti še desettisoč (10000) rojstev na leto, zdaj jih je še okoli tritisoč (3000).
Tak razvoj ima seveda posledice za celo družbo. Šole za vozniška dovoljenja se borijo za manjši kolač, v šolah je manj šolarjev in dijakov, padajoče število prebivalstvo pa ima posledice za celotno družbo.
Politika mora na to reagirati in prilagoditi infrastrukturo temu procesu. Pred leti so zmanjševali število pošt, zdaj so na vrsti policijske postaje, v zdravstvu nas čakajo tudi določene reforme, pravtako pri komunalni strukturi itd.
V taki situaciji zagovarjati zgolj status quo pri infrastrukturi (šole, policija, struktura občin itd.) je sicer iz vidika komunalne politike razumljivo, a brezperspektivno. Pogled preko meja, npr. v Francijo in druge države, kaže, da so strukturne reforme nujne in je zapiranje oči pred temi procesi neodgovorno.
Pred več kot tridesetimi leti sem naredil izobrazbo za avtonomni regionalni razvoj (eigenständige Regionalentwicklung). Institucija, ki je tedaj ponujala to izobrazbo je danes uspešno aktivna po celem svetu in svetuje vladam, občinam in komunalnim politikom glede inteligentnega razvoja regij in dežel.
Torej, namesto refleksne zahteve po ohranitvi obstoječega, obstojajo tudi alternativni modeli, ki pomagajo ohraniti regije in subregije oziroma pomagajo razviti alternativne modele razvoja.
P.S. Ko smo pred zdaj že dvemi leti razpravljali o reformi zakona o narodnih skupinah, sem povabil tudi zgoraj omenjeno institucijo k sodelovanju v enem izmed delovnih krožkov. Sodelovala je v krožku glede gospodarskega in prekomejnega razvoja.