RIZZIJEVA NAGRADA UNIKUMU

Za koroško kulturno ozračje so spodbude, s katerimi celovški Univerzitetni kulturni center UNIKUM spreminja njegovo podobo, prav osvežujoče. Brez UNIKUMA bi ostali brez navidezno simpatičnega, pa vendar globoko kritičnega pogleda na koroško kulturo, umanjkalo bi vse tisto, kar je v kulturi težko doseči: biti inovativen in hkrati izhajati iz pozitivnih zgodovinskih virov in se nanje opirati. Brez moraliziranja, zato pa s pravo mero ironije in humorja UNIKUM odseva absurdnost vsakdanjega življenja na Koroškem, ki je polno ideoloških puhlic, ozkosrčno, zlorabljano v komercialne namene in v svojem šablonskem in ritualnem ponavljanju tako imenovanih kulturnih navad hudo omejeno.
Tam, kjer sta volja in iznajdljivost motorja kulturnih pobud, ki ta zaskrbljujoči razvoj postavljajo pod vprašaj, tam se s svojimi domiselnimi akcijami pojavlja pravUNIKUM. Čeprav je večina njegovih ustvarjalcev nemško govorečih, je za UNIKUMovo delovanje slovenščina samoumeven dejavnik. Tudi v tem primeru odseva avtentično in raznoliko podobo koroške kulture. Prepričan sem, da se mu zdi prav skrb za demokratično podobo koroške kulture vredna tveganja; na ta način mu vedno znova uspe ustvariti nasprotje uradni koroški kulturni politiki. Zaradi vsega tega pa ga uradna Koroška skuša utišati s sramotenjem in z zmanjševanjem finančnih sredstev. Ne eno ne drugo UNIKUMA ne spravi na kolena. Za to pokončno držo si UNIKUM zasluži Rizzijevo nagrado!
Janko Malle