NOV GLEDALIŠKI PROSTOR V CELOVCU

Štiri leta so kulturne ustanove lahko brezplačno uporabljale prostore v celovškem »Artecielu«. Slovenci smo tamzadnja leta pripravili Prešernovo proslavo, uprizorili pa smo tudi nekaj svojih
gledaliških predstav. Te, vsaj za gledališče neprimerne prostore, so imenovali »Freie Bühne Kärnten«. S koncem letošnjega leta bo tovrstnega dogajanja v »Artecielu « konec. Javnost je pred kratkim pozitivno presenetila vest, da dobimesto Celovec na začetku leta 2010 na območju sejemskega razstavišča nove srednjevelike (500m2, 300 sedežev) in tehnično dobro opremljene gledališke prostore, in sicer tam, kjer je doslej deloval Mladinski center »kwadra:t«, ki se bomoral zato umakniti v sejemsko dvorano 11 celovškega sejmišča. Glede na to, da celovška kulturna scena že desetletja gostuje na neprimernih lokacijah – predvsem za srednjevelike gledališke prireditve – je najnovejša odločitev, s katero mesto in dežela prevzemata tudi najemne in obratovalne stroške, nepričakovana. O tem je koroška kulturna politika izrekla že toliko obljub in neprijaznih izjav, da je le malokdo verjel, da se kaj takega lahko zgodi. Preveč godrnjanja je bilo slišati z njihove strani, češ da celovška kulturna scena ni
ravno namenjena zadovoljevanju okusa širše koroške publike. Pa vendar: veseli smo, da je upravljanje prostorov za triletno obodobje prevzel »Klagenfurter Ensemble«, ki je poleg Mestnega gledališča najbolj ugledna in prepoznavna gledališka ustanova na Koroškem, z
jasno usmeritvijo v sodobni teater, ki v ospredje postavlja politične teme. Tiste, ki razgaljajo tudi politiöno podobo Koroške. Z njimimamo (tudi) koroški Slovenci dobre izkušnje, saj so naša gledališka prizadevanja podobna. Zato ne bo niö neobičajnega, da bo naslednje leto v
novih prostorih uprizorjena tudi slovenska gledališka predstava, ki trenutno nastaja na Koroškem. Kulturne novice s Koroškega so lahko izjemoma kdaj tudi pozitivne.
JANKO MALLE