Tridesetletnici Slovenske glasbene šole na Koroškem navkljub

Odlični uspehi učenk in učencev, ki na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih dosegajo vrhunske uspehe, ne morejo zasenčiti finančnih težav, ki Slovensko glasbeno šolo na Koroškem zasledujejo kakor »rakrana«. Uspehov smo vsi veseli, tako tudi najnovejših dosežkov Sare Gregorič in Angelike Kos, ki sta na 37. državnem tekmovanju glasbenikov Republike Slovenije prejeli zlato plaketo. To so uspehi, ki govorijo o kakovostnem izobraževanju šole in naj bi ji prinašali tudi javni ugled.
Uspehi, ki jih dosega Slovenska glasbena šola na Koroškem, niso nekaj samoumevnega, zato jih je morda res treba posebej poudarjati. Za njimi stoji dober učiteljski kader, ki se zaveda, da je znanje temelj uspešne konkurence. Toda tudi v letošnjem 30. letu njenega obstoja so ti dosežki resno ogroženi. Če bo treba iz finančnih razlogov zmanjšati ponudbo, bo s tem resno ogrožena kakovost šole.
V letošnjem šolskem letu glasbeno šolo obiskuje 560 učencev, vendar bi jih, če bi lahko sprejeli vse, bilo še precej več. V vsakem pogledu je denar tisti, ki zavira naraščanje števila vpisanih učencev.
Kako priti iz zagate? Poskusov, da bi se Slovenska glasbena šola na Koroškem vključila v »Karntner Musikschulwerk«, je bilo kar nekaj. Najnovejši so propadli iz političnih razlogov, ker koroški deželni politiki to zaenkrat ni pogodu; večno čakati na »ugodne politične trenutke« pa bi bilo naivno. Zato se mi zdi poteza narodnostnega sosveta pri Uradu zveznega kanclerja pametna. Ta je namreč pozval državne ombudsmane, naj preverijo neravnovesje med podporami, ki jih dobiva Deželna glasbena šola in tistimi, ki jih dobiva Slovenska glasbena šola. Razmerje je namreč samo pri kadrovskih stroških 1 : 5 v prid Deželni glasbeni šoli. Poenostavljeno: učenec v deželni glasbeni šoli je za deželo Koroško kar petkrat dragocenejši od učenca Slovenske glasbene šole.
Varuhinja človekovih pravic Terezija Stoisitz se je nedvoumno zavzela za rešitev problema, ki je lahko samo v odpravi omenjenega diskriminatornega finančnega ukrepa.
Le trajna finančna rešitev bo Slovenski glasbeni šoli na Koroškem zagotovila obstoj in nadaljnji kakovostni razvoj. Letošnja 30-letnica in pa odlični uspehi učencev in učenk naravnost kličejo po taki rešitvi!
Janko Malle