podelitev dr. petkovega priznanja

Zveza slovenskih organizacij podeljuje dr. Petkovo priznanje osebam, ki so s svojim angažmajem in delom v korist slovenski narodni skupnosti na Koroškem doprinesli tehten in pomemben delež k obstoju in razvoju slovenske manjšine.

Nagrajenci dr. Petkovega priznanja:
Ana Blatnik • Vida Obid • Danilo Prušnik

Podelitev bo v petek, 30. junija 2023, ob 17. uri v Mladinskem domu v Celovcu. Za glasbeni okvir bodo poskrbeli učenci Slovenske glasbene šole dežele Koroške.
PRIJAVA JE OBVEZNA.

Letošnji prejemniki dr. Petkovega priznanja so:

Ana Blatnik – rojena 1957, je bila učiteljica ter desetletja dolgo aktivna na političnem področju. Njena težišča sta bila ženska politika ter narodnostna politika. Ana Blatnik je bila poslanka zveznega sveta (v drugi polovici leta 2014 je predsedovala Zveznemu svetu), poslanka deželnega zbora, predsednica socialdemokratskih žena na Koroškem, članica predsedstva Deželne ter Zvezne SPÖ, predsednica Delovne skupnosti »Avstrijske narodnosti v SPÖ« ter podpredsednica in odbornica ZSO.

Vida Obid – rojena 1950, je študirala germanistiko in slavistiko na Dunaju ter je dejavna na kulturnem in izobraževalnem področju. Vida Obid je avtorica številnih knjig in publikacij, pripravila je ogromno prevodov in znanstvenih prispevkov. Bila je vzgojiteljica v Dijaškem domu ter sodelavka pri Slovenski prosvetni zvezi ter kasneje pri Kmečki izobraževalni skupnosti. Nadalje je bila tudi odbornica ZSO, ZSŽ in SŠD, v devetdesetih letih pa predsednica plesnega gledališča Ikarus.

Danilo Prušnik – rojen 1950, je bil štiri desetletja učitelj slovenščine, matematike, športa in likovne vzgoje. Danilo Prušnik je veliko delal za in z mladino. Bil je dolgoletni predsednik košarkaškega kluba KOŠ Celovec ter velja za enega največjih idealistov v slovenskem športu na Koroškem. Bil je 15 let predsednik Slovenske športne zveze. Med drugim aktivno sodeluje pri vsakoletnem zimskem pohodu na Arihovo peč. Danilo Prušnik je bil tudi odbornik ZSO.