Veliki častni znak dežele Koroške Rozini Wernig in Katji Sturm-Schnabl

V ponedeljek, 18. julija je deželni glavar Peter Kaiser v zrcalni dvorani podelil Veliki častni znak dežele Koroške znanstvenici in univerzitetni profesorici gospe Katji Sturm-Schnabl ter bivši predsednici kulturnega društva Šmarjeta/Apače ter ustanoviteljici (skupaj z možem) kampa Rož gospe Rozini Wernig.
Obe prejemnici Velikega častnega znaka dežele Koroške sta bili z družino leta 1942 pregnani s svojih domov.

V IMENU PREDSEDNIKA ZVEZE SLOVENSKIH ORGANIZACIJ NA KOROŠKEM IN V IMENU ODBORA gospe katji sturm-schnabl ter gospe rozini wernig iskreno čestitamo.

Veliki častni znak dežele Koroške je prejela še gospa Angelika Hödl (dolgoletna poslovodkinja Radia Agora). Častni znak dežele Koroške je prejel tudi gospod Hans Ogris (učitelj glasbe).

ČESTITKE TUDI GOSPE ANGELIKI HÖDL TER GOSPODU HANSU OGRISU.