Javni razpis za dodelitev štipendije za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2021/2022

Z veseljem vas obveščamo, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2021/2022.
Predmet javnega razpisa je prva dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje za pridobitev javnoveljavne stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2021/2022 za vlagatelje, ki bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisani v letnik na višješolskem študiju ali visokošolskem študiju 1. ali 2. stopnje.

Rok za prijavo je 30. september 2021. Pogoje za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo, merila za ocenjevanje vlog in druge informacije lahko najdete v besedilu razpisa v prilogi ali na povezavi.

https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/stipendije-za-slovence-v-zamejstvu-po-svetu-za-studijsko-leto-20212022-312-jr