Podpore se ne bodo povišale

Podpore, ki jih prejemajo narodne skupnosti ostajajo enake že 25 let.


Tiskovna izjava Olge Voglauer:

Grüne/Voglauer: Podpore za manjšine – vprašanje preživetja
Odnos do narodnih skupnosti je „vizitka Avstrije“.
Celovec – „Podpora šestim priznanim narodnim skupnostim in njihovim inštitucijam ne more biti postavka v proračunu kot vsaka druga. To velja seveda tudi za odgovoren odnos s strani zvezne vlade“, pravi Olga Voglauer, poslanka v državnim zboru in govornica manjšin Zelenih in pri tem poudarja odgovornost koalicijskega partnerja ÖVP in tudi Zelenih. V današnjem govoru v avstrijskem parlamentu opozarja Voglauer, da je ravnanje Avstrije s svojimi manjšinami tudi merilo v mednarodnem kontekstu. Ta odnos do etnične raznolikosti in diverzitete je torej »vizitka Avstrije«.
Obstoj narodnih skupnosti je močno ogrožen.
Ker podpora manjšinam v preteklih petindvajsetih letih ni bila povišana, je nastala nepopravljiva škoda. „Izgub pri izobraževanju, uporabi jezika in kulturi ni več mogoče popraviti ali izravnati. Moramo pa najti celovito paketno rešitev za leto 2021“, tako Voglauer. Govornica za manjšine Zelenih zahteva povišanje sredstev za vsaj 4 milijone evrov. „Po eni strani je potrebna podvojitev podpor manjšinam zgolj zato, da se pokrije inflacija zadnjih petindvajsetih let. To pa še dolgo ni dovolj. Potrebujemo tudi posebno postavko v proračunu za razvoj medijev in za ustanovitev posebnega kulturnega sklada za narodne skupnosti,“ zahteva Voglauer. Ti ukrepi so tudi zapisani v vladnem sporazumu. Da ne bo treba iz leta v leto diskutirati o valorizaciji, je potreben avtomatičen mehanizem za letno izravnavo inflacije.
Investicije v kompetence in identiteto narodnih skupnosti so smernice za prihodnost.
Že poleti se pričnejo pogajanja za državni proračun za leto 2021. Podpora za manjšine mora biti sodobna in usmerjena v prihodnost, pri čemer je treba pospeševati tudi digitalizacijo, na primer elektronsko obravnavanje postopkov pred uradi. Vrh tega je treba usmerjati finančna sredstva tudi še v posebni meri za podporo žensk in mladine ter za zagotovitev izobraževanja v manjšinskih jezikih od vrtca do univerz.

Kontakt za vprašanja:
mag. Deva Zwitter, M.A.I.S.
0676/360 90 97
deva.zwitter@gruene.at


Govor Olge Voglauer v državnem zboru je na voljo na linku: https://www.parlament.gv.at/MEDIA/play.shtml?GP=XXVII&ITYP=NRSITZ&INR=32&LIVE=J).Povezava Volksgruppen ORF: https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3050627/