dr. valentin sima praznuje 70 let

Dr. Valentin Sima (levo). Podelitev dr. Petkovega priznanja, 2022.

Zgoodvinar, funkcionar Zveze slovenskih organitzacij (ZSO) in predsednik Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu (SZI) Folti Sima, rojen 26. februarja 1953, je odraščal v Deščicah  pri Šentilju. Po obisku in maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu je na dunajski univerzi leta 1979 z magisterijem  zaključil študij ekonomije in politologije, leta 1990  je doktoriral z disertacijo o delu jugoslovanskih podjetij na avstrijskem Koroškem. Od leta 1980 je bil asistent, od leta 1993 je bil do upokojitve asistenčni profesor na Inštitutu za sodobno zgodovino celovške univerze, od leta 1990 je predsednik Slovneskega znanstvenega inštiutta v Celovcu. Bil je tudi član avstrijske  komisije  zgodovinarjev (Österreichische Historikerkommission), ki je med drugim proučevala tudi polpreteklo zgdovino Koroške in koroških Slovencev.  

Znanstveni, raziskovalni in  osebni interesi Folitja Sime  so preučevanje zgodovine koroških Slovencev v 20. stoletju, posebno preganjanje in upor koroških Slovencev v času nacizma. Prav tako se posveča aktualnim medetničnim konfliktom in kontinuiteti nemškega nacionalizma  s posebno pozornostjo za spominsko kulturo, ki na Koroškem predstavlja neosahljivi vir proti potvarjanju, zlorabi in zamolčanju zgodovine. 

Folti Sima se je v  študijskih letih na Dunaju intenzivno angažiral v raznih kampanjah proti preštevanju koroških Slovencev in za solidarnostno gibanje s koroškimi Slovenci. Kmalu po zaključku študija se je vključil v Zvezo slovenskih organizacij (ZSO), kjer že desetletja opravlja različne funkcije v upravnem in izvršnem odboru,  sedaj opravlja funkcijo podpredsednika. Kot dolgoletni odbornik Zveze koroških partizanov (ZKP) se zavzema za antifašistične vrednote in se odločno postavlja proti vsem poskusom zgodovinskega revizionizma. Njegov kritičen pogled na politiko in zgodovino koroških Slovencev mnogo prispeva h kulturnemu diskurzu o konfliktnih odnosih v  („naši slovenski“) in koroški družbi.

ZSO ti želi vse najboljše in mnogo nadaljnjih (kritičnih) spodbud v prid kulturnemu pluralizmu na Koroškem!