tiskovna izjava – slovenščina je bistven del koroške identitete

Z obžalovanjem ugotavljamo, da se tudi v tokratnem volilnem boju Svobodnjaška stranka (FPÖ), v tem primeru Svobodnjaški podmladek (FJ Kärnten), poslužuje slovenščine, na kateri račun stranka skuša hujskati proti našemu jeziku in naši kulturi, ki je vselej bila del Koroške identitete. Mladi zastopniki FPÖ so na Instagramu objavili zahtevo, da je treba »SPÖ odvoliti in s tem zaustaviti slovenizacijo Koroške«. Takšne napade na slovenski jezik in slovensko kulturo odločno obsojamo in jim bomo vselej aktivno nasprotovali.
V preteklosti je slovenska narodna skupnost bila že večkrat in skorajda v vsakem volilnem boju tarča napadov, v zadnjih volilnih bojih, predvsem iz vrst Svobodnjaške stranke FPÖ. Žalostno je, da po toliko desetletjih skupnega življenja na Koroškem nekateri še vedno niso dojeli, da je slovenščina obogatitev za Deželo in njihovo prebivalstvo.
Zato iskreno upamo, da se bodo na prihodnjih deželnozborskih volitvah potrdile oz. okrepile tiste sile, ki se zavzemajo za prizadevanja slovenske narodne skupnosti in se zavedajo, da smo lahko hvaležni, da živimo v Deželi, ki je glede bogate jezikovne in kulturne raznolikosti tako raznolika.
Izrecno pa bi radi še izpostavili, da smo zelo ponosni na vse tiste, predvsem mlajše koroške Slovenke in Slovence ter prijatelje / prijateljice naše narodne skupnosti, ki so na Instagramu odprto in odločno komentirali določen prispevek in s tem aktivno nasprotovali trditvam objavljenega postinga podmladka Svobodnjaške stranke.
Manuel Jug, BEd, predsednik v imenu Zveze slovenskih organizacij na Koroškem