prva seja novega odbora po občnem zboru

Na prvi seji so odborniki kooptirali člane upravnega odbora v izvršni odbor. Upravni odbor se je v celoti strinjal in v izvršni odboor kooptiral Nikolaja Orasche in Francija Serajnika.

Upravni odbor Zveze slovenskih organizacij je obravnaval načrtovani programski proces, ki bo izveden v letu 2023.
Pripravlja se široka vsebinska razprava, vsebina pa bo:
– Predšolska vzgoja, šolstvo in izobrazba
– Spominska kultura
– Poslanstvo, reprezentanca in participacija
– Pravne in zakonske podlage
– Kulturna in športna dejavnost
– Mladina in perspektive
– Jezik pri uradih, sodiščih in v javnosti

Povezava do prispevka ORF

Odbor ZSO, izvoljeni na občnem zboru 19. novembra 2022:

Izvršni odbor
Manuel Jug, BEd, predsednik
Mag. Augustine Gasser, podpredsednica
Dr. Gustav Brumnik, podpredsednik
Dr. Valentin Sima, podpredsednik
Trude Wieser-Moschitz, tajnica
Willi Ošina, blagajničar
Dipl.-inž. Nikolaj Orasche (Kooptiran član iz UO)
Dr. Franc Serajnik (Kooptiran član iz UO)

Nadzorni odbor
Andrej Einspieler
Mitja Rovšek, MBA
Marko Trampusch

Upravni odbor
Ana Blatnik
Stanko Hanin
Fabian Hribernig
Dipl.-inž. Matej Kežar
Mojca Koletnik
Gregor Krištof
Dr. Janko Malle
Dr. Mirko Messner
Gerlinde Nadrag-Blajs
KR Hanzi Ogris
Dr. Filip Ogris-Martič
Emanuel Polanšek
Franci Sadolšek
Fabian Smolnik, BA
Mag. Martin Urbajs
Eda Velik
Franci Wieser