Komentar na članek z naslovom »Partisanenverband gegen Konsensweg« (Kärnten intern, Kleine Zeitung, 07.11.2022)

Upravni odbor ZSO in z njim tudi predsednik smo mnenja, da je kritika v zvezi z dialogom s KHD, ki je bila izražena v imenu ene izmed včlanjenih organizacji ZSO, dovoljena in v smislu konstruktivnega sodelovanja povsem zaželena. Ne izogibamo se diskusiji. Nismo mnenja, da je namen te kritike zgolj   vzpodbujanje konfliktov v deželi ali pa da jo izražajo samo »komunisti in udbovci« in odklanjamo take pavšalne trditve.

V nastalem, boljšem vzdušju smo začeli v deželi premagovati sovraštvo ter predsodke in smo s tem dosegli kompromis glede dvojezičnih napisov, ki so ga podpisali vsi trije predsedniki osrednjih organizacij. Nekatere občine so medtem že postavile dodatne dvojezične napise, ki v kompromisu niso bile zajete in upamo, da jih bo še več. Ta dialog vidimo kot proces, ki je potreben tudi še naprej. Medijsko poročanje o temah ZSO je žal osredotočeno na dialog s KHD-jem, kar privaja do tega, da je nastal vtis neke nedopustne bližine med organizacijama, kar pa ne ustreza resnici.

Če je kdaj prišlo do nesporazumov glede politike ZSO po lastni krivdi, bomo v bodoče bolj jasni. Zato se bo ZSO v bodoče posvečala izboljšanju komunikacije tako med člani in včlanjenimi organizacijami ZSO kot tudi s SKS in NSKS ter drugimi akterji med koroškimi Slovenci, predvsem pa tudi mladino. Tudi mi koroški Slovenci imamo lastno »zgodovino« in bi bil čas, da se o tem bolj odkrito pogovorimo, pri tem pa ne spregledamo, da smo del družbe in države, ki je tudi naša, in da bosta njuna dobrobit in razvoj koristila tudi nam. Občni zbor ZSO bo kmalu prva in ne zadnja priložnost za to.