RIZZIJEVA NAGRADA ROBERTU KROPIUNIKU

Letošnjo Rizzijevo nagrado prejme športnik, pedagog in kulturnik Robert Kropiunik.

ZSO in SPZ podeljujeta Rizzijevo nagrado zaslužnim osebam, ki delujejo v prid sporazumevanju in sožitju, osebam, ki so smerokazi, kako naj uveljavljamo jezikovne pravice kot del temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Nagrada je povezana z imenom humanista iz 19. stoletja, ki je s svojimi nazori in delovanjem prehitel čas: marsikaj, kar je bilo pri Vincencu Rizziju videti kot plemenitost mišljenja, je danes del sodobne filozofije, ki temelji na človekovih pravicah ne glede na spol, veroizpoved in narodno pripadnost. 

Duhovnik in publicist Vincenc Rizzi, rojen leta 1816 v Špitalu ob Dravi, je bil za svoj čas in za tedanje koroške razmere revolucionaren v utemeljevanju pomembnih prvin moderne civilizacije: širil je liberalne ideje in se zavzemal za enakopravnost vseh narodov v habsburških deželah. Bil je nekakšen »promotor« liberalizacije družbenega življenja na Koroškem, posebej pa ga odlikuje njegovo prizadevanje za več svetovljanstva na Koroškem, torej za tiste vrednote, ki jih danes skušamo uresničevati v združujoči se Evropi. 

Robert Kropiunik je v krogu športnikov poznan kot lahki atlet, ki je postal devetkrat avstrijski državni prvak ter okoli sedemdesetkrat koroški deželni prvak v lahki atletiki, nastopal je na evropskem in svetovnem prvenstvu, deset let je sodeloval v avstrijski reprezentanci za lahko atletiko. Poznan je kot športnik, ki so mu zaupali mesto zveznega trenerja za smučanje z bobom ter trenersko funkcijo v najvišji avstrijski zvezni nogometni ligi. Bil je med ustanovnimi člani Slovenskega atletskega kluba (SAK).

Po študiju športnih ved in slovenščine je poučeval na različnih izobraževalnih ustanovah na Koroškem, bil je tudi pobudnik različnih športnih iniciativ.

Manj znano pa je širši javnosti, da ima Robert Kropiunik tudi umetniško žilico in da je svoje slike predstavil že na več razstavah. 

Delo z mladino je bilo in je slej ko prej zanj najsrčnejša zadeva. S svojim prisrčnim pristopom je mlade znal vedno navdušiti, zavedajoč se, da je takšno udejstvovanje izredno pomembno tudi za razvoj koroških Slovencev. Med njegove najnovejše in najpomembnejše iniciative šteje šolski projekt »Ofenziva za lahko atletiko na koroških šolah«, pri katerem je doslej od leta 2016 sodelovalo že 140.000 šolarjev. Besede bivšega kanclerja Kreiskyja, ki jih je izrekel pred več kot 50 leti, da je Robert Kropiunik vzgled za delo z mladino, imajo danes še večjo veljavo kot takrat. 

Svoje športne dosežke je vedno postavil v povezovalno vlogo med obema narodoma na Koroškem. Pri tem se je izredno aktivno angažiral. Bil je med prvimi, ki se je zavzemal za tesno čezmejno sodelovanje športnikov. Lahko bi rekli, da je bil pravi promotor za uradno čezmejno športno sodelovanje med Koroško in Slovenijo ter človek sporazumevanja in sožitja med obema narodoma na Koroškem. S svojo športno, pedagoško in kulturno dejavnostjo je ljudi združeval in pozitivno vplival na medsebojne človeške odnose v alpsko-jadranskem prostoru.

Podelitev nagrade bo v torek, 8. novembra 2022, ob 19. uri v »Šiši« v Zahomcu/Achomitz.

Lavdator na podelitvi Rizzijeve nagrade Robertu Kropiunigu bo Danilo Prušnik.