BKA: poziv za oddajo vlog

Urad zveznega kanclerja Republike Avstrije poziva na oddajo vlog za leto 2022.


Povezava do formularjev, prilog in priročnika za izpolnjevanje: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/volksgruppen/volksgruppen-foerderung.html

Od letošnjega leta dalje je treba izpolniti nove formularje s prilogami. Kot pomoč uporabnikom bosta na voljo dve spletni delavnici:

11. oktober 2021, ob 10.30 uri – povezava: bka-workshop 11.10.

13. okbober 2021, ob 14.00 uri – povezava: bka-workshop 13.11.


Navodila za spletno delavnico: