Slovenski tednik na koroškem – novice

Za slovenski tednik Novice bo Urad zveznega kancleja namenil letno podporo, kar pomeni, da bo finančna skrb odveč. Kot pogoj za podporo je Urad zveznega kanclerja zahteval podroben koncept o prestrukturiranju in reorganizaciji časopisa. Vsota naj bi zadostovala, je pa odvisno od obsega digitalizacije in obsega reorganizacije Novic.

Mitja Rovšek je v pogovoru za ORF dejal, da je nastal sodoben koncept, ki so ga ustvarili s pomočjo zunanjih medijskih strokovnjakov, ki bo Novice uspešno popeljal v novo obdobje.

Pogovor in več informacij si oglejte na Volksgruppen ORF.