Matevž Wieser je praznoval svoj 90. rojstni dan

Matevž Wieser, rojen v Slovenjem Plajberku, odraščal je na Šošlnovi kmetiji, vse svoje poklicno življenje in največji del svojega prostega časa je namenil športu in slovenski gimnazijski mladini.  Matevž Wieser je pa znan tudi kot zelo politično angažiran človek in kot tak je bil včlanjen v razne odbore slovenskih organizacij, v Zvezo slovenskih organizacij, v Zvezo slovenskih izseljencev in tudi v Zvezo koroških partizanov.  Ob tej priložnosti se mu Zveza slovenskih organizacij zahvaljuje za njegovo dolgoletno delo v odborih ZSO in mu obenem čestita k jubileju. Želimo mu vse dobro – zdravje in veselje v krogu svoje družine. Z besedami  »Na tvoje zdravje, tovariš Matevž« se mu je za njegovo delo zahvalil v imenu ZSO predsednik Nadzornega odbora Marjan Sturm.