Rizzijeva nagrada

RIZZIJEVO NAGRADO 2020 za vzorne iniciative v prid medkulturnemu sodelovanju bo prejel Radio Agora

Radio Agora, edini nekomercialni radio na Koroškem, se je uveljavil kot svobodni radio in postal stalni in pomembni del javne koroške medijske oskrbe, pri čemer je treba posebej poudariti, da zastopa splošne manjšinske interese in da se na tej platformi srečujejo, dopolnjujejo in predstavljajo različni interesi. Dvaindvajsetletno delovanje in oddajanje Radia Agora s posebnim poudarkom na dvojezičnosti in vključevanju kulturnih in znanstvenih ustanov tako večinskega naroda kot tudi manjšine sta močno prispevala k živemu dialogu na Koroškem.

Podelitev Rizzijeve nagrade bo 12. 11. 2020 ob 19.00 v Lakeside parku v dvorani Leibniz.


Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ) vsako leto podeljujeta Rizzijevo nagrado osebam, organizacijam in ustanovam, ki si prizadevajo za medkulturno sporazumevanje in sožitje. Nekdanjim prejemnicam in prejemnikom, kot so Terezija Stoisits, Sepp Brugger, UNIKUM, Peter Handke, Peter Turrini, Franz Gasser sen. in drugi, se bo letos pridružil Radio Agora.