Svečana skupna izjava

Za spravo in trajno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran
kot primer za uspešno Evropo v malem
Mir je vedno več kot samo odsotnost vojne.
Resnični mir tudi ni dokončno stanje, ki ga lahko dosežemo enkrat za vselej. Resnični mir pomeni socialno povezanost, nenasilno izbojevanje
neogibnih interesnih nasprotij in konfliktov, spoštovanje človekovih pravic ter upoštevanje potreb najšibkejših v družbi. Poleg tega se je treba soočati
tudi z nerešenimi vprašanji lastne zgodovine ter se z njimi pošteno spoprijeti. Resnični mir je torej treba pridobivati vedno znova.
Pridigar v Stari zavezi pravi:
Vse ima svoj čas
in vsak opravek ima svojo uro pod nebom:
Je čas rojstva in čas umiranja;
čas podiranja in čas zidanja.
Je čas jokanja in čas smejanja,
čas žalovanja in čas plesanja.
Je čas ljubezni in čas sovraštva,
čas vojne in čas miru.
Hočemo se učiti iz žalostne zgodovine in se aktivno zavzemati za kulturo miru, sodelovanja, medsebojne tolerance in akceptance
različnih jezikov in kultur.
Nemščina, slovenščina in italijanščina so v vsej regiji Alpe-Jadran enako domače, brez pretenzije dominance nad vsakokratnim državnim jezikom.
Skupna akceptanca le-teh pospešuje nadaljnjo krepitev regionalne zavesti in utira pot utrjevanju mirovne regije Alpe-Jadran.
To je izziv današnjega časa. S tem hočemo signalizirati, da zgodovina ni nujno le breme, temveč je lahko tudi vir konstruktivnega sobivanja.
Hočemo si prizadevati za utrjevanje miru.
Arnoldstein/Podklošter 16. septembra 2018, ob edinem stičišču trek velikih evropskih narodnik družin.
Dr. Josef Feldner
(Predsednik Koroškega Heimatdiensta, Član Koroške konsenzne skupine)
Dr. Marjan Sturm
(Predsednik Zveze slovenskih organizacij, Član Koroške konsenzne skupine)
Alfredo Sandrini
(Associazione culturale della Valcanale)
IZJAVA: manifest_slovensko