[:de] Zahvaljujem se Vam za Vaš dopis z dne 16.1.2019, v katerem predstavljate ideje, ki naj bi jih ob priliki obletnice podpisa senžermenske pogodbe in 100. obletnice plebisicita naslovili kot operacijski koledar avstrijski in deželni vladi. [:SL]Zahvaljujem se Vam za Vaš dopis z dne 16.1.2019, v katerem...