Operacijski koledar 2020

Z ustanovitvijo Republike Avstrije pred sto leti smo koroški Slovenci postali manjšina. Leta 2019 bo stota obletnica podpisa mirovne pogodbe iz Saint Germaina, ki je vsebovala prva določila za zaščito manjšine.