Povezovanje mladih (iz Koroške) na temo medkulturnosti

Ob evropskem letu medkulturnega dialoga je Evropski parlament na pobudo evropske poslanke Ljudmile Novak iz Slovenije razpisal natečaj za dijake in dijakinje manjšinskih šol v Avstriji, Sloveniji in Italiji, in sicer za eseje, pesmi ter plakate in fotografije na temo medkulturnosti. To je bil konkreten odziv na poziv Evropske unije, ki je leto 2008 proglasila za leto medkulturnega dialoga. Odzvale so se tudi Slovenska gimnazija in Dvojezična trgovska akademija v Celovcu in Višja gospodarska šola v Šentpetru, ki so bile nagrajene v vseh razpisanih kategorijah. Med zmagovalci so učenci Dvojezične trgovske akademije (Rogaunig Sarah, Wrulich Kristijan, Wrulich Daniela), ki so na razpisano temo ustvarili najboljši plakat. Prvouvrščeni v posamičnih kategorijah so skupaj s svojimi mentorji v tem tednu na trodnevnem nagradnem izletu v Bruslju.
Tematika sama se nanaša na nove možnosti povezovanja mladih iz celotnega obmejnega prostora, kjer živijo Slovenci, Italijani in Madžari in ki se po padcu šengenske meje odpira. Mladi so v ospredje svojega razmišljanja postavili dvojezičnost kot pozitivno vrednoto in misel, da jeziki zbližujejo in nič več ne ločujejo. Zanimiva in nedvomno dragocena pobuda, ki povezuje in navezuje na (etnične, jezikovne) različnosti bodisi znotraj Slovenije kot tudi znotraj in zunaj stvarnosti, v kateri živijo manjšine. Za mlade je to lepa priložnost, ker se na podoben način odpirajo tudi odnosi s tukajšnjim večinskim narodom. Nova Evropa je obstoječim prostorom dodala še prostor svoje lastne razsežnosti: kjer so bile stare možnosti že izčrpane, so se s padcem šengenske meje ustvarile nove. Pomislimo samo na nastanek in razvoj meddržavnih regij ali pa na sodelovanje z drugimi manjšinami.
Opisani način povezovanja mladih je treba jemati resno in ga podpirati s premišljeno usmerjenim delovanjem, saj konec koncev vpliva tudi na samozavest in spoznavanje ter uresničevanje notranjega pluralizma kot največjega garanta uspešnosti.
Čim več tovrstnih konkretnih projektov bo pripomoglo k otipljivosti medkulturnega dialoga kot izobraževalnega in kulturnega dejavnika malih slovenskih in večjih evropskih razsežnosti.
Janko Malle