Literarna delavnica z daljšo tradicijo kot svetovni dan knjige

Veliko je bilo že zgubljenih besed o medkulturnem dialogu. V letošnjem letu, ki je s strani Evropske unije proglašeno kot leto medkulturnega dialoga, pa je teh besed že toliko, da zgubijo svoj pomen prav zaradi tega, ker primanjkuje konkretnih akcij, ki bi vzpodbujale medkulturni dialog. Imamo pa tudi svetle izjeme, ki morda v javnosti niso dovolj znane. Gre za dolgletno literarno delavnico s tradicijo za šolsko mladino iz Koroške in iz Slovenije, ki je nastala leta 1994 v okviru seminarja o medkulturni vzgoji v k&k-centru v Šentjanžu v Rožu.
Vsako leto se v delavnici združijo učenci glavnih šol iz Vetrinja in Borovelj z vrstniki iz Ljubljane v ustvarjalnem pisanju. Družijo se slovensko- in nemškogovoreči, ki jim literarna delavnica daje več pomenov in zasleduje več ciljev: spodbujanje k branju, razvijanje ljubezni in spoštovanje do slovenskega jezika, medsebojno spoznavanje in spoznavanje kulturnih znamenitosti Koroške in Slovenije.
Pravzaprav to zveni povsem jasno in nič kaj novo. Toda bistvo problema je v tem, da je to treba tudi storiti, besede postajajo fraze, če jih v praksi ne udejanimo. V primeru literarnih delavnic v k&k-centru gre za dobre izkušnje in za uveljavljeno izvenšolsko prekomejno izobraževanje, ki so povezane z imeni angažiranih učiteljev. To so Nada Malle iz glavne šole Vetrinj, Matilda Borotschnik iz glavne šole Borovlje in Franceska Žuner iz osnovne šole Poljane v Ljubljani.
Letošnja literarna delavnica, ki je bila 22. aprila, je sovpadala s svetovnim dnevom knjige, ki ga po razglasitvi Združenih narodov UNESCO praznujemo od leta 1997 z namenom, da bi naredili knjigo bralcem bolj dostopno. To ni naključje, saj je Slavko Pregl, bivši predsednik Društva slovenskih pisateljev in priljubljen slovenski mladinski pisatelj, prav na letošnji literarni delavnici med drugim govoril o skupnih naporih bralcev in avtorjev, da knjige tudi sodobna tehnologija ne bo spravila s tržišča.
Avtor in knjiga predstavljata izhodišče za delo v literarnih delavnicah. V štirinajstih letih neprekinjenega delovanja se je zvrstilo kar lepo število avtorjev in knjig, slovenskih iz Koroške in iz Slovenije. V evropskem letu medkulturnega dialoga je torej tudi literarna delavnica v k&k uspešen zametek kulturnega dela, ki odpira vrata mladini v širša duhovna obzorja, pospešuje generacijske premene, briše mentalne zapreke …
Pa še to: možnosti za izvenšolsko in šolsko povezovanje koroških Slovencev s Slovenijo je ogromno. Potrebna je samo pripravljenost in sposobnost, da komuniciramo in sodelujemo…
Janko Malle