Za boljšo podobo kulture koroških Slovencev

Medtem ko smo prošnje za finančne podpore v letu 2009 v Slovenijo poslali že meseca decembra, pa v januarju pripravljamo prošnje za finančno podporo s strani Avstrije. Na Urad zveznega kanclerja jih moramo oddati do 30. januarja. Tako eni kot drugi financerji bodo podprli predvsem kakovostne in inovativne programe in projekte. Med gospodarsko recesijo bo tudi na področju kulture veljalo zlato pravilo finančnega poslovanja, ki je varčevanje in ne razmetavanje denarja.
Zato prav gotovo ne bo nič narobe, če se bodo slovenska prosvetna društva temu ustrezno tudi obnašala. Noše oziroma obleke za pevske zbore že ne spadajo med inovativne kulturne projekte, prav tako ne izdaja prodaji namenjenih zgoščenk.
Čeprav je razpis za finančne podpore iz Slovenije že končan, pa ne smemo prezreti dejstva, da je nova slovenska vlada v koalicijski pogodbi namenila kulturi precej več pozornosti kot prejšnja. Medtem ko je prejšnja vlada obljubljala, da bo »najmanj ohranila« delež kulturi namenjenega proračuna, se nova zavezuje k njegovi rasti ter napoveduje reformo financiranja kulture. To je razveseljiva novica, ki pa na žalost nima nič opraviti s financiranjem naših projektov, saj je Ministrstvo za kulturo RS že leta 2005 skoraj vse svoje pristojnosti, povezane s kulturo slovenskih manjšin, ki živijo zunaj RS, predalo Uradu za zamejstvo in Slovence po svetu. Upamo, da bo nova slovenska vlada to strateško napako popravila in kulturo slovenskega naroda (in ne samo slovenske države!) z vso odgovornostjo vrnila v pristojnost Ministrstva za kulturo RS.
Ker si prizadevamo za kakovost kulturnega sodelovanja povsod, kjer Slovenci živimo, pričakujemo, da bo se to, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, tudi zgodilo. Ker se tudi mi zavzemamo za »posodobitev in modernizacijo kulturnega sektorja, za zagotovitev večje dostopnosti kulturnih dobrin in storitev ter za spodbujanje razvoja kulturnih industrij in kulturnega turizma«, bi bila tovrstna uveljavitev slovenske kulture vsem v korist. Nam na Koroškem bi prinesla več svežega vetra iz Slovenije, Sloveniji pa boljšo podobo naše kulture!
Janko Malle