Spominska svečanost

[:SL]

nedelja, 23. april 2017, 11.00

pokopališče Železna Kapla

Pozdrav: Milan Wutte, predsednik ZKP

Slavnostni govornik: dr. Matjaž Kmecl

Kulturni program: Pevski vložek – Recital

[:]