bo treba napisati zgodovino 70-ih let na novo?

Pred tremi dnevi sem pisal o zanimivih najdbah iz nekega arhiva v Beogradu. Zbirka dokumentov je zelo obsežna. Zdaj so materijali v Celovcu pri KHD-ju, ki bo to gradivo dal na razpolago stroki zgodovinarjev. No ker sem tudi sam vsaj po izobrazbi zgodovinar mi je Feldner dovolil kratek vpogled v gradivo. Gre za dokumentacijo jugoslovanske UDBE iz sedemdesetih let, npr. kako je tedanji šef republiške UDBE Janez Zemljarič dovolil vdor v prostore KHD-ja, kjer so vso KHD-jevsko gradivo posneli. Nadalje sem videl liste oseb, ki so pri tem sodelovale in še bi lahko našteval. Vsekakor bo prišla na dan še marsikatera “temna lisa” koroške in slovenske zgodovine 70-ih let.