Predstavitev fotografske knjige Marka Lipuša "Babica-Auf den Spuren der Großmutter & dnevnika Marije Prušnik iz Frauenauracha "Dopade se mi tukaj prav nič"

[:SL]

PETEK, 11. 11. 2016, 19.00

FORUM ZARJA, Železna Kapla/Bad Eisenkappel

Obe knjigi sta del Knjižnega daru Slovenske prosvetne zveze 2017, ki vsebuje še Koroški koledar 2017, literarno revijo Rastje z likovno opremo Tanje Prušnik, otroško slikanico Osel smrčač, zgoščenko pevske skupine »Praprotnice« in kot dodatek zgoščenko »Juri Muri v Afriki«.

Glasba: Gabriel Lipuš (tenor), Johannes Brummer (klavir)

Prireditelja: SPD Zarja in Slovenska prosvetna zveza

[:]