reforma deželne ustave, kakšne možnosti ima manjšina?

Nova deželna vladna koalicija je najavila reformo deželne ustave v smeri uveljavitve večinskega sistema vladanja. Kaj bi bilo treba ob tem urediti na nivoju manjšinskega varstva?
V resnici nič dosti, ker je manjšinsko varstvo v Avstriji v zvezni kompetenci. Torej na normativni ravni dežela nič ne more narediti. Na deklarativni ravni pa so možne določene reforme.
Leta 1997 smo predsedniki vseh sosvetov formulirali takoimenovani Memorandum, v katerem smo formulirali zahteve, ki se tičejo vseh avstrijskih avtohtonih manjšin. Med drugim smo predlagali sprejetje ustavnega določila, s katerim se Avstrija prizna k zgodovinsko zrasli jezikovno-kulturni raznolikosti. To je ustavni zakonodajalec leta 2000 potem uresnčil. Nadalje smo tedaj predlagali ojačitev pomena sosveta pri uradu zveznega kanclerja v tem smislu, da naj bi sosvet lahko svetoval ne le zveznemu kanclerju, temveč tudi vsem ministrom in tudi deželnim vladam. Sosvet bi imel pri tem tudi aktivno vlogo in zahteval razgovor z npr. ministrom. Ta pobuda ni bila uresnična, ker je NSKS bil proti in potem VP temu predlogu glede vloge sosvetov ni sledila. Stara igra, ki pa pod črto nič ni prinesla, tudi NSKS ne.
V pismu deželnmu glavarju Kaiserju (in tudi svem koalicijskim strankam) smo osrednje organizacije (pospisali so Inzko, Sadovnik in Sturm) junija 2013 predlagali poleg konkretnih zahtev glede npr. glasbene šole, študijske knjižnice itd. sprejetje ustavnega določila (analogno k ustavnemu določilu na zveznem nivoju) tudi na deželnem nivoju.
Nadalje bi bilo možno sprejeti nekaj nadaljnih deklarativnih ukrepov: s spremembo poslovnika deželnega zbora bi bilo možno urediti pravico govora (brez glasovalne pravice) za predstavnika slovenske manjšine v deželnem zboru. Možno bi bilo, da bi to pravico dobil predsednik sosveta. Podobno pravico govora, bi tak predstavnik lahko dobil tudi v drugih gremijih dežele npr. v gremiju za planiranje okolja (Raumplanungsbeirat) itd. Seveda bi moralo biti zagotovljeno, da se mesto predsednika sosveta uredi menjaje, tako da pridejo na vrsto vse struje manjšine, analogno k rotacijskemu sistemu v Slomaku, za katerega smo se pred kratkim dogovorili konsenzualno.
Nova vladna koalicija je reaktivirala Forum dialoga, ki deluje zelo konkretno in konstruktivno. Ta dialogforum bi bilo treba formalnopravno ojačiti in integrirati v sistem participacije manjšine v javno življenje.