Obisk zunanjega ministra Kurza

Ob priliki včerajšnjega obiska zunanjega ministra Kurza na Koroškem pri Strokovni visoki šoli Beljaku in pri integracijski agenturi v Celovcu se je zunanji minister srečal tudi s bivšim namedstnikom deželnega direktorja DrDr. Anderwaldom, Univ. prof. Dr. Steiner Hämmerle in predsednikom ZSO Dr. Marjanom Sturmom. Kratek pogovor je tekel o manjšinskem varstvu, še posebej nemške manjšine v Sloveniji.