Predsedniki sosvetov so se v torek srečali s predsednikom R Avstrije dr. Heinzem Fischerjem.

[:de][:SL]Predstavniki manjšin so se  zahvalili predsedniku  za sodelovanje in za pozorne odnose, ki jih je imel do avstrijskih manjšin.
[:]