KNJIŽNO DARILO ZA PRVOŠOLCE

Društvo Bralna značka iz Ljubljane je ob svoji 55-letnici vsem prvošolcem v Sloveniji in k slovenščini prijavljenim učencem na Koroškem podarila slikanico Ostržek bere za bralno značko avtorice Tilke Jamnik in ilustratorja Petra Škerla.
Slovenska prosvetna zveza in Slovenska študijska knjižnica iz Celovca sta o tej možnosti obvestila vse dvojezične ljudske šole na Koroškem. Med učence 27 ljudskih šol, ki so sporočili število k slovenščini prijavljenih učencev prvih razredov, je bilo tako razdeljenih 395 knjig.