Ustava Koroške: pomembno, a ne odločilno

[:SL]Koroška koalicija se je dogovorila za novo ustavo, v kateri bodo omenjeni tudi koroški Slovenci oziroma “slovenskogovoreči sodeželani”.
Prisotnost slovenske manjšine v avstrijski ustavi, ki velja na celotnem teritoriju Avstrije, torej tudi na Koroškem,  je večkratna:
1. člen 7 ADP je enkrat mednarodnopravni dokument in
2. v svojih odstavkih 2, 3 in 4 notranjedržavno v ustavnem rangu
3. manjšinskošolski zakon za Koroško je v delih tudi v ustavnem rangu
4. zakon o narodnih skupinah je deloma tudi v ustavnem rangu
5. ustavno določilo (Staatszielbestimmung) govori o tem, da je treba ščititi jezikovno kulturno raznolikost, ki priden do izraza v avtohtonih narodnih skupinah v Avstriji.
Torej je slovenska manjšina na Koroškem kar nekajkrat zapisana v avstrijski ustavi. Ta tudi veleva, da je kompetenca za reševanje manjšinskih pravic na zveznem nivoju. To je tudi prav tako.
Na deželnem nivoju slovenska manjšina do sedaj ni bila omenjena. Očitno Klima v deželi ni bila taka, da bi “prenesla” slovensko manjšino.
Nova vladna koalicija se je zdaj lotila vprašanja  reforme deželne ustave in bo v tem kontekstu tudi zapisala v novo ustavo, da spoštuje slovensko in nemškogovoreče deželane.
To nima kakih večjih posledic za manjšinske pravice , ker se le te še vedno v zvezni kompetenci. Na nivoju simbolike in psihologije pa je ta korak deželne koalicije izredno pomemben. Sama od sebe in brez pritiska se je odločila za ta Korak. To je očitno še en dokaz, da se je vzdušje v deželi le spremenilo v bolje. Nekateri še vedno čutijo “fantomsko bolečino” zaradi manjkajočega narodnostnega konflikta, a k sreči to bolečino občuti le peščiča ljudi…[:]