Javni Razpis za razpisno področje A v letu 2024: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge obvezno pošljejo na skeniranem in podpisanem prijavnem obrazcu na elektronski naslov: zso@slo.at

Pri posredovanju po elektronski pošti mora biti v naslovu zadeve elektronske pošte navedeno: »Prijava na javni razpis A – Slovenci v zamejstvu 2024«.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila poslana po elektronski pošti oziroma oddana na pošti do vključno 27. 11. 2023 oz. do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na sedež Zveze slovenskih organizacij (ZSO), Gabelsbergerstraße 5/2, 9020 Celovec. Vse prepozno oddane vloge se shrani in kasneje skupaj z odprtimi in pravočasno poslanimi vlogami posreduje Uradu.

Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v nadaljnji postopek.

Če vloge zaradi objektivnih razlogov ni mogoče poslati po elektronski pošti, lahko prosilci vlogo pošljejo na natisnjenem in podpisanem prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici oz. jo osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih organiizacij na Koroškem (ZSO), Gabelsbergerstraße 5/2, 9020 Celovec, po dogovoru.

Pri posredovanju po pošti oziroma osebni predložitvi mora biti na ovojnici navedeno:

  • vidna oznaka: »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis – Slovenci v zamejstvu 2023«
  • polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije za 2023 SKS), kot je navedeno zgoraj
  • naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.