kongres alcem – Združenje za ogrožene evropske jezike in kulture

Združenje za ogrožene evropske jezike in kulture je v sodelovanju z Zvezo slovenskih organizacij izvedla kongres ALCEM, ki je od 22. 7. do 24. 7. 2022 potekal v Celovcu.

Evropska jezikovna in kulturna identiteta med enotnostjo in raznolikostjo
V Celovcu je potekal XXVI. mednarodni kongres združenja A.L.C.E.M.

V Celovcu je od 22. do 24. julija 2022 potekal kongres Združenja za ogrožene jezike in kulture (A.L.C.E.M.). Kongres, ki vsaki dve leti poteka v drugi evropski državi, je organizirala Zveza slovenskih organizacij na Koroškem, saj je ZSO že več desetletij zastopana v A.L.C.E.M. Že leta 1976 in 2002 so na Koroškem potekali kongresi združenja A.L.C.E.M. Letošnjega kongresa so se udeležili predstavniki različnih manjšin oz. jezikovnih skupin iz Španije, Francije, Italije in Avstrije.
Društvo A.L.C.E.M. je bilo ustanovljeno leta 1965 z glavnim ciljem, da si prizadeva za zaščito ogroženih jezikov in kultur. To je pomenilo delo, namenjeno njihovemu priznanju, cenjenju, spoštovanju in napredovanju. Drugi cilji Združenja za ogrožene jezike in kulture (A.L.C.E.M.) so obveščanje javnosti o položaju nekaterih ogroženih jezikov v Evropi ter vzpostavljanje povezav med predstavniki, govorci in strokovnjaki.

Kongres se je začel v petek, 22. julija, v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve družbe v Celovcu. Uvodno predavanje je imela univerzitetna profesorica Dr. Brigitta Busch z naslovom: “Manjšinski jeziki kot projekt prihodnosti. Jezikovna rekultivacija in revitalizacija.” Po uvodnih govorih Roberta Gonzalez-Queveda (predsednik A.L.C.E.M.), Reinharta Rohra (predsednik koroškega deželnega zbora) in Manuela Juga (predsednik ZSO) se je dan zaključil z ogledom celovške deželne hiše in dvorane grbov. Naslednji dan se je kongres nadaljeval z osrednjim predavanjem, ki ga je pripravil Dr. Werner Wintersteiner, prebral pa ga je Dr. Marjan Sturm. Tema je bila: “Večjezičnost – kultura in politika, ideologija in ekologija. O nedavnih razpravah o raznolikosti jezikov.” Kongresni dan se je nadaljeval s predstavitvami predstavnikov različnih evropskih manjšin in jezikovnih skupin. Tematski sklop kongresa je bil posvečen tudi nedavno preminulemu pisatelju Borisu Pahorju, ki je bil dolgoletni častni član A.L.C.E.M. V soboto zvečer so udeleženci obiskali Peršmanov muzej v občini Železna kapla.

V nedeljo se je kongres zaključil po dopoldanskem bloku in kosilu.

Naslednji kongres leta 2024 bo potekal v Franciji v mestu Arles.
Povezava ALCEM