Zveza slovenskih organizacij podeli dr. Petkovo priznanje

posthum mag.Jožetu Blajsu  •  gospe Milki Kokot • dr. Avguštinu Malleju

v petek, 20. 5. 2022 ob 18. uri v Mladinskem domu v Celovcu – Omejeno število obiskovalcev – PRIJAVA JE OBVEZNA.

Zveza slovenskih organizacij je običajno na občnih zborih ZSO podelila dr. Petkovo priznanje osebam, ki so s svojim angažmajem in delom v korist slovenske narodne skupnosti na Koroškem , doprinesli tehten in pomemben delež k obstoju in razvoju slovenske manjšine. Še preden so postale prireditve in srečanja zaradi zajezitve s okužbo s Korona virusom težke, deloma neizvedljive so ZSO odbori sklenili, da podelijo dr. Petkovo priznanje zgoraj navedenim osebam. Po dveh letih končno lahko počastimo in odlikujemo letošnje dobitnike  te nagrade.

Mag.Jože Blajs je 36 let – od leta 1984 do leta 2020 – vodil “Mladinski dom” v Celovcu, ki se je pod njegovim vodstvom razvil v večnamensko središče slovenske manjšine. Zavzemal se je za dobrobit mladih in imel vedno odprta ušesa za njene interese in potrebe. Blajs je dolga leta kot predsednik vodil Slovensko prosvetno društvo Zarja v Železni Kapli. Tudi literarno se je udejstvoval in leta 2002 izdal roman „Na konici jezika“,  ki je bil leta 2005 preveden v nemščino pod naslovom „Auf der Zungenspitze“ . Februarja 2021 je prejel častni znak dežele Koroške. Septembra 2021 je po težki bolezni umrl dolgoletni vodja Mladinskega doma Slovenskega šolskega društva v Celovcu Jože Blajs.

Milka Kokot rojena v Žabnicah pri Kranju se je leta 1964 poročila z Andrejem Kokotom in od tedaj naprej živi na Koroškem. Postala je zavedna zagovornica pravic koroških Slovencev in posebno tudi zagovornica žensk. Dolga leta je sodelovala v odboru Zveze slovenskih organizacij in od leta 1996 do leta 2018 predsedovala Zvezi slovenskih žena. Ob vseh svojih prizadevanj za obstoj in razvoj slovenskega jezika na Koroškem si je Milka Kokot zaslužila posebno zahvalo in priznanje za njeno prizadevanje pri kulturi spominjanja. Skupaj z Zvezo koroških partizanov – ZKP in Zvezo slovenkih pregnancev – ZSP je organizirala in izvedla obiske ženskega taborišča Ravensbrück, obiske spominskih proslav v Mauthausnu ter odkritje spominske plošče le tam in obisk krajev izseljevanja koroških družin.

Dr. Avguštin Malle jeeden od najpomembnejših koroških Slovencev 20.stoletja (Enciklopedija Slovenije) in najboljši poznavalec zgodovine koroških Slovencev. O tem pričajo številni članki, razprave, monografije, zborniki id. Avguštin Malle je dolga leta bil direktor Slovenskega znanstvenega inštituta, predsednik Slovenskega šolskega društva, dolgoletni soorganizator Slovenskih  kulturnih dnevih in od leta 1975 do leta 1979 podpredsednik Zveze slovenskih organizacij. S Petkovim priznanjem gospodu Malleju velja naša iskrena zahvala in priznanje.