Mladinski dom

14. 9. 2020 se z novim šolskim letom za dijake, dijakinje, študente in študentke spet odpira Mladinski dom v Celovcu. Mladinski dom bo tudi v tem šolskem letu polno zaseden (110 dijakov, 6 študentov). Mladinski dom nudi tudi popoldansko oskrbo otrok, kjer pa bo 20 otrok.
Tudi z izzidom turističnega obrata v poletni sezoni so v Mladinskem domu zadovoljni, saj je na samem začetku zaradi pandemije COVID19 ukrepov kazalo slabo.

Intervju z ravnateljico in poslevodečo tajnico Mladinskega doma Slovenskega šolskega društva gospo Gerlinde Nadrag-Blajs.
Povzeava na Volksgruppen ORF.

Foto: www.mladinskidom.at